Hitta hit

Så hittade du hit när gården var aktiv

Med buss

Från Stockholm åkte du med blåbuss 676 som går från Tekniska högskolan mot Norrtälje.
Vid Norrtälje busstation böt du till anslutande buss 637 mot Grisslehamns färjeläge.

Med bil

Från Stockholm åkte du E18 mot Norrtälje. Du åkte genom Norrtälje och fortsatte
sedan på väg 76. Ca 15 km efter Norrtälje kom du till väg 283 som förde dig raka spåret
till Grisslehamn. Sträckan Stockholm-Grisslehamn är ca 11 mil.

Från Uppsala åkte du mot Östhammar. Efter ca 2 mil körde du höger mot Hallstavik.
I Hallstavik följde du skyltningen mot Grisslehamn.